Välkommen till Miljöakademin!

Miljöakademin är ett utbildnings- och diskussionsforum som skapats för att öka samverkan mellan olika intressenter i samhället och förmedla information om aktuella miljöfrågor till beslutsfattare.   På Miljöakademin kan man fördjupa sig i miljöfrågor tillsammans med framstående experter. En bred dialog och starka naturupplevelser är andra viktiga ingredienser i konceptet. Miljöakademin drivs av föreningen Miljöarenan rf Ympäristöareena ry som har grundats av Birdlife Finland, Luonto-Liitto, Natur och Miljö samt Finlands naturskyddsförbund. Miljöakademins verksamhet är tvåspråkig (finska och svenska).