Ympäristöakatemia

Ympäristöakatemia on erityisesti poliittisille ja taloudellisille vaikuttajille suunnattu vuosittaisten seminaarien sarja, jonka tarkoituksena on lisätä ympäristötietoutta poliittisessa päätöksenteossa sekä ympäristöaiheisten asioiden tiedonkulkua yhteiskunnassa. Ympäristöakatemian järjestämisestä vastaa Ympäristöareena ry, jonka perustajat ovat BirdLife Suomi, Luonto-Liitto, Natur och Miljö sekä Suomen luonnonsuojeluliitto. Tällä hetkellä jäseninä ovat BirdLife Suomi, Natur och Miljö ja Suomen luonnonsuojeluliitto.   Ensimmäinen Ympäristöakatemian seminaari, joka toimi hankkeen pilottina, järjestettiin vuonna 2006 aiheenaan metsien suojelun ja monikäytön tulevaisuus Suomessa. Varsinaisesti seminaaritoiminta käynnistyi vuonna 2010. Osanottajilta kerätty palaute on ollut erittäin positiivista. Juuri tämän tyyppistä lähestymistapaa ympäristöpuolelle on kaivattu.   Ympäristöakatemia on myös osa Ympäristötiedon foorumia, johon kuuluvat Ympäristöakatemian lisäksi Suomen ympäristökeskus, Ympäristöministeriö, Helsingin yliopisto, Kuntaliitto ja Maj ja Tor Nesslingin Säätiö. Yhteistyöllä pyritään edistämään tieteellisen ympäristötiedon välitystä ja lisäämään tiedon tuottajien ja käyttäjien välistä vuorovaikutusta järjestämällä seminaareja ja tilaisuuksia.