Metsäluonnon suojelu ja käyttö – miten metsää riittää kaikille? 4.-5.9.2012

 

Ennakkomateriaali

Ohjelma

Kurssijulkaisu 2012  

Esitykset:

Vaihtoehtoja avohakkuille – muuttuuko metsien käsittely Suomessa? 10.12.2012

 

Ohjelma

Esitykset: