Ympäristöakatemian toiminta

Ympäristöakatemia toimii järjestämällä vuosittain kenttäpainotteisen kutsuseminaarin sekä sille jatkona kaikille avoimen yleisöseminaarin, joka vetää yhteen kutsuseminaarin keskustelujen tuloksia ja tiedottaa akatemian toiminnasta. Ympäristöakatemian vuosittain vaihtuvat pääteemat ovat metsät ja niiden hyödyntäminen, maatalous- ja maataloustuotanto sekä vesistöt. Kutsuseminaarissa syvennytään johonkin ajankohtaiseen luonnonsuojeluteemaan sekä teorian että käytännön kautta. Seminaariin kutsutaan noin 30 poliittisen ja taloudellisen päätöksenteon edustajaa sekä alan huippututkijoita, virkamiehiä, toimittajia ja muita teeman kannalta oleellisia viiteryhmien edustajia. Vuosittaisesta teemastaan Ympäristöakatemia tekee kirjallisen yhteenvedon, jonka se välittää teeman kannalta oleellisille tahoille. Lisäksi kutsuseminaari taltioidaan ja siitä tehdään videokooste. Sekä kurssijulkaisu että videokooste löytyvät myös Ympäristöakatemian kotisivuilta.

 

2010 tilinpäätös ja toimintakertomus
2011 tasekirja ja toimintakertomus
2012 tasekirja ja toimintakertomus
2013 tasekirja ja toimintakertomus